Date personale

Utilizatorii care furnizează către CRIBAH BEAUTY SRL date cu caracter personal prin intermediul vizitării site-ului beneficiază de toate drepturile și sunt ținute de toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date: respectiv dreptul de acces și intervenție la acestea, de opoziție cu privire la prelucrarea acestora, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.
CRIBAH BEAUTY SRL nu încurajează spam-ul și se angajază să nu transmită datele personale ale utilizatorilor săi către terți și de asemenea nu oferă, nu vinde și nu face schimb de email-uri cu alte persoane fizice, juridice, firme.
Toate datele obținute prin intermediul site-ului www.magazin.cristianbacanu.ro sunt colectate doar cu acordul utilizatorilor săi și vor fi folosite pentru comunicarea cu aceștia sau pentru informarea cu privire la funcționarea site-ului, ofertele și promoțiile disponibile.
Orice utilizator al site-ului poate opta ca adresa lui de email să fie ștearsă din baza de date a site-ului www.magazin.cristianbacanu.ro, prin dezabonarea manuală de la newsletter sau printr-o solicitare scrisă la adresa de email: cribahbeauty@gmail.com

CRIBAH BEAUTY SRL  procesează datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental, identitate economică, culturală sau socială.
Politica de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.magazin.cristianbacanu.ro în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte offline.
Activitățile de prelucrare a datelor sunt effectuate în următoarele scopuri :
1. Oferirea bunurilor si serviciilor solicitate de dumneavoastră.
2. Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
3. Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
4. Pentru conformare cu legile in vigoare.
5. Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.
6. Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.
7. Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor si a spatiilor in care isi desfasoara activitatea CRIBAH BEAUTY SRL, inclusiv supraveghere video.
8. Pentru organizarea de evenimente si pregatire profesionala.
9. In relatiile cu furnizorii nostri.
10. In relatiile cu consultantii nostri juridici, fiscali, contabili, marketing.

Drepturile dumneavoastră din perspectiva datelor personale sunt următoarele:
Dreptul de acces   aveți dreptul să solicitați acces la aceste datele personale prelucrate, precum și informații suplimentare cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută pentru stocare. În situațiile în care este posibil să aveți nevoie sa exercitați dreptul de acces, vă rugăm să luați legătura cu CRIBAH BEAUTY SRL la adresa de e-mail cribahbeauty@gmail.com. Trebuie de asemenea avute în vedere situațiile specifice care sunt scutite de dreptul de acces, cum ar fi informațiile care identifică alte persoane sau care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.

Dreptul la corectare vă permite să solicitați corectarea oricăror date personale inexacte pe care CRIBAH BEAUTY SRL le deține, precum și să vă asigurați că datele dvs. sunt complete.

Dreptul de ștergere vă permite, în situațiile reglementate în mod expres de lege, să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale. Situațiile în care legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal sunt situațiile în care prelucrarea este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe acordul dumneavoastră și dumneavoastră ați retras acest acord.

Dreptul la restricționarea procesării vă permite obținerea de restricții privind prelucrarea datelor dumneavoastră din partea CRIBAH BEAUTY SRL. Acest drept nu poate fi exercitat decât în situații specifice, cum ar fi atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră. În perioada necesară pentru a corecta datele ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la portabilitatea datelor implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și transmiterea acestor date unui alt controlor. Acest drept se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ati furnizat și în care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dumneavoastră sau pentru îndeplinirea contractului pe care-l aveți cu CRIBAH BEAUTY SRL.

Dreptul de a vă opune procesării datelor dumneavoastră personale de către CRIBAH BEAUTY SRL, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, se aplică numai în situațiile în care baza legală este consimțământul.

Dreptul de a depune o plângere – dreptul de a contesta modul în care CRIBAH BEAUTY SRL efectuează prelucrarea datelor dumneavoastră la autoritatea competentă pentru protecția datelor

Dreptul de vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, procesarea va fi încheiată din momentul în care retragerea are loc, fără nici un efect asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acesteia.